Haberler

Prev Next
Sistem odasının bel kemiği: Kabinler

Aralık, 2012

Kabinler, veri merkezinin bel kemiğini oluşturan sistem bileşenlerine ve sunuculara ev sahipliği yapan önemli bir bileşen. Kabin teknolojilerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve standartlara uyum.

İnsan hayatının devamı için vücudun yönetimi üstlenen beynin ve sinir sisteminin önemi ne denli büyükse, işletme ve kurumlar için veri merkezleri, sunucu sistemleri ve sistem odaları bir o kadar önemli. Veri merkezi ve sistem odaları, günümüz kurum ve kuruluşların göz bebeği.

Ticari işletmelerin bilgi birikimini değere dönüştürme görevini üstlenerek işletmenin değer üretmesinde büyük rol oynayan bu merkezlerin verimliliği artırarak işletme maliyetlerini azaltmak önemli bir konu. Veri merkezlerinde sunucu ve işlemcilerin sayısının giderek artması ise sistem odalarının ısı ve performans ilişkisinde ciddi bir sorun oluşturuyor.

Sistem odalarının daha verimli soğutulmasının ve karmaşık sistemler arasındaki bağlantıların düzen içinde kurgulanmasının en önemli bileşenleri arasında ise sistemlere ev sahipliği yapan kabinler geliyor.

KOBİ’lerin kabinlere ilgisi artıyor Genişleme ihtiyacı gözardı edilmemeli

İçlerinde taşıdıkları sistemlerle birlikte sürekli yenilenen ve farklı özelliklere kavuşan kabin sistemlerindeki yeni eğilimler pek çok farklı başlık altında karşımıza çıkıyor. Yüksek kalite ve dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerden, güvenlik ve genişleyebilirlik gibi fonksiyon odaklı iyileştirmelere kadar bunları pek çok farklı başlık altında toplamak mümkün.

Bu başlıkların ötesinde hiçbir zaman değişmeyecek olan ana unsur ise standartlara uygunluk. Kabin sistemleri ne tür yeniliklerle donatılırsa donatılsın, bu yeniliklerin uluslararası standartlara uyumlu olması gerekiyor.

Büyük çaplı şirketlerde sistem odaları ve sistem odasını oluşturan bileşenlere dair yatırımlar uzun zamandır süregeliyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, yani KOBİ’lerde ise bu yatırımlar yeni yeni şekillenme eğiliminde. Gelecek dönemde küçük çaplı işletmelerin bu konuya daha da fazla eğilmesi bekleniyor.

Gelişen teknolojilere seyirci kalmayan işletmelerin, sistem odaları ve kabin teknolojileri konusunda da daha atak davranacakları gözleniyor. Bu noktada yatırım ve bakım maliyetlerine katlanmak istemeyen şirketler için dışkaynak kullanımı da önemli bir seçenek olarak nitelendiriliyor.

Sistem odaları ve kabin teknolojilerini bünyelerinde yapılandırmak isteyen şirketlerin ise yola çıkarken dikkat etmesi gereken en önemli nokta ihtiyaçların doğru tespit edilmesi. Şirketlerin ihtiyaçlarını belirlerken özellikle kapasite artışı ve büyüme faktörlerini gözardı etmemeleri gerekiyor. Uzmanlar kabin seçiminde ürünün kalitesinin yanı sıra güvenlik, sağlamlık, küresel sunucu markalarıyla uyumluluk, kurulum ve kullanım kolaylığı, yönetilebilirlik, aksesuar seçimi ve kullanımının beklentilerinin de hesaba katılması gerektiğini ifade ediyor.

Sistem odası sürekli gözetim altında Önemli bir kriter: Yük taşıma kapasitesi

Kabinler söz konusu olduğunda önemli bir ön koşul donanımların kaliteli olması. Bu ön koşulu güvenlik, dayanıklılık ve standartlara uyum gibi faktörler destekliyor. Günümüzde yerli ve yabancı pek çok kabin şirketi, uyguladıkları üretim teknikleri ve Ar-Ge çalışmaları eşliğinde uluslararası kalite standartlarında kabinler üretiyor.

Veri merkezi ve sistem odalarında kullanıma giren yeni eğilimler arasında akıllı priz grupları yer alıyor. Kabinlerde kullanılan voltaj göstergeli priz sistemleri IP üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca sıcaklık belli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak devreye giren ikili, dörtlü ve altılı pervane ve termostat modülleri kabin içerisinde biriken sıcak havanın dışarı atılmasını sağlıyor.

Kabin kapı güvenlik çözümleri sadece sistem odası kapı geçiş ve güvenlik çözümlerinden ibaret değil. Bugün kabinlerin güvenliği içinde biyometrik, şifreli veya kartlı çözümler sunuyor. Perfore kapı sistemlerinde yüzde 80’lik perfore oranı sayesinde kabin içerisinde bulunan sunucuların mevcut oda içerisinde oluşturulan soğuk hava koridoru vasıtasıyla önden hava emişi sağlanıyor.

Diğer yandan kabindeki sunucuların kontrolü için KVM konsol, bütünleşik LCD ekran, klavye ve fare bağlantısıyla yerden ve zamandan tasarruf olanağı sunuyor. Raf kontrolü, sistem odalarındaki tüm değişikliklerin rapor edilerek ilgili kişilere e-posta ve kısa mesaj ile gönderilmesini sağlıyor.

Kabin sistemlerindeki yeni eğilimler, yeni sistem odası ihtiyaçlarına paralel olarak şekilleniyor. Yeni sistem odası yaklaşımında ise enerji verimliliğin en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Enerji verimliliğini sağlamak için öncelikle verimli soğutma yöntemlerinin kurgulanması gerekiyor. Verimli soğutma sağlayabilen yeni nesil ön soğutma ve yan soğutma çözümlerine ek olarak, dış ortamdan izole soğuk hava koridorları oluşturmak son dönemde talep gören bir yaklaşım.

Verimli soğutma sağlayan bu yöntemlerde kurulan sistemin verimli işleyişi açısından kullanılacak sunucu kabinlerin ön ve arka kapılarındaki havalandırma oranının mümkün olan maksimum seviyede olması öngörülüyor. Bu amaca dönük kapılardaki perfore deliklerin yuvarlak değil, bal peteği şeklinde olması öneriliyor. Bu sayede hava geçiş oranı yüzde 70 ile 80’e çıkarılabiliyor.

Sistem odalarında günden güne yaygınlaşan blade tipi sunucu uygulamaları düşünüldüğünde, bir sunucu kabininin taşıması gereken ağırlık da gitgide artıyor. Buna ek olarak aktif cihazların sürekli yaydığı titreşim nedeniyle yeni kabin sistemlerinin statik yükten daha fazla bir taşıma kapasitesine sahip olması gerekiyor.

Sonuç olarak kabinin yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olması önemli bir gereksinim. Deprem kuşağında olan tüm gelişmiş ülkelerde ağ ve sunucu kabinlerinin sismik standartlarda olması zorunluluğunun ülkemizde de benimsenerek uygulanması, veri ve bilgi güvenliği açılarından son derece önemli.

Felaket senaryoları her zaman aklın bir köşesinde olmalı Kabin boyu doğru seçilmeli

Veri merkezlerini barındıracak yapılar her türlü riskten ve felaketten korunaklı bir şekilde kurgulanırken, kabin ve oda planlamalarının da bu riskler göz önünde tutularak yapılması gerekiyor.

Odaların her türlü su baskını, yangın, izinsiz giriş gibi risk olasılıklarını düşünerek çözümlerinin planlanması önem kazanıyor. Kullanılacak kabin türü ve sayısına göre iklimlendirme için soğuk hava koridorları oluşturularak, oda içerisinde çıkabilecek yangın riskine karşı söndürme sistemlerinin kurgulanması gerekiyor. Deprem riskine karşı kabinlerin sağlamlaştırılması da gözardı edilmemesi gereken başlıklar arasında.

BT sistemleri geliştikçe daha büyük kabinlere ve daha geniş sistem odalarına ihtiyaç duyuluyor. İlk defa sistem odası oluşturacak işletmelerin oluşturulacak sistem odasının binanın merkezine yakınlığını hesaplamaları kablolama metraj sınırının korunması açısından gayet önemli.

Kabin tarafında doğru ebat seçimi ve kabin içinde kabloların panellerde sonlandırılması, kablo düzenleyicileriyle aktif cihazlara ilişkilendirilmesi gerekiyor. Kabin içindeki düzensizliklerin sonradan sorun çıkarmaması için de kurulum aşamasında planlı ve kontrollü olarak kablolama kurulumunda uzman ekiplerce yapılması tavsiye ediliyor.

Sonrasında ise işletmenin bilgi işlem departman sorumlularınca ilk kurulan yapının düzeni ve disiplini bozulmadan kabinlerin ve sistem odalarının çalışmasındaki gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

Haber linki : btnet.com.tr