KURUMSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Kurumsal  »  Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız Grubumuzun iş yapış şeklinin doğal sonucu, insana verdiğimiz değer ve iş ahlakı anlayışımıza paralel olarak; işyerimizdeki tüm çalışanlar ve üçüncü şahıslar için,

- Türkiye’de geçerli iş sağlığı güvenliği ile ilgili mevzuatların, Legrand Grup tarafından izlenen uluslararası iş sağlığı güvenliği standartlarının bütün gereklerini yerine getirmek,
- Grubumuz için yapılan her çalışmada; iş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarına sebep olabilecek olayları önlemek üzere gerekli planlama ve organizasyonları yapmayı öncelikli işimiz olarak bilmek,
- İş sağlığı güvenliğini garanti altına almak için, sorumluluğu ve katılımı tüm kadrolarımıza yayılmış bir eğitim, denetim, izleme, uygunsuzluk giderme ve iyileştirme çalışmasını, süreklilik içinde yapmak,
- İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin kurum içi kültürün bir parçası olduğunu gösterecek şekilde, sağlık ve güvenlikleriyle ilgili alınacak kararlarda çalışanlarla işbirliği yapmak ve katılımlarını sağlamak,
- İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını, proaktif bir liderlik göstererek, sürekli olarak iyileştirmek

iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.