Çevre
ÇEVRE
Kurumsal  »  Çevre

PRENSİPLERİMİZ

Estap olarak çalışmalarımızda sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsiyoruz. Faaliyetlerimizde ürün, hizmet ve yaşam döngüsü sorumluluğunu üstleniyoruz.

Bu yaklaşımımızla, gelişimimizin her aşamasında faaliyetlerimizi ve çevreye olan etkilerimizi göz önüne alarak yönetiriz.

ESTAP KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKASI

  • Tüm faliyetlerimizde atıkları en aza indirgeyerek geri kazanımı veya uygun bertarafını sağlamak ve bu yolla doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu yapmak
  • Tüm çalışanlarımıza, planlı ve periyodik eğitimlerle çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirerek, uygulamaların en etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak
  • Yürürlükte olan bütün yasal mevzuatlara, (kanun, yönetmelik, uluslar arası anlaşmalar v.b.) şartlara uyarak ve takip ederek gerekliliklerin hemen yerine getirilmesini sağlamak

ESTAP TOPLULUK İÇİ ÇEVRE POLİTİKASI GEREKLİLİKLERİ

Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösterilmesi

Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.

Çevresel etkilerin belirlenmesi

Tüm çevresel etkileri belirleriz, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.

Topluluk içi kaynak kullanımının yönetilmesi

Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesini sağlarız.

İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız.

Faaliyetleri gerçekleştirirken çevreye zarar verilebilecek riskler, proaktif yaklaşımla tespit edilir; bunları en aza indirgeyecek önlemler zamanında, eksiksiz olarak alınmaya çalışılır.

Çevresel performansın Kaizen modeli ile gözden geçirilmesi

Enerji ve atık yönetimimizi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirleyerek uygulamaya geçiririz.

Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.

Estap olarak faaliyetlerimizi sürdürürken şeffaflık politikasını benimseriz.